Rekisterin tietoja käytetään IlSentieron
tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde,
asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.